cze | eng

Historie

Prodloužení Ferdinandovy severské parní dráhy z Vídně až do Brna a zřízení blízkého prvního nádraží

v letech 1837-1839, zboření bývalé Židovské brány, vybudování parku na Františkově (prostor mezi

ulicí Husovou a kostelem Sv. Petra a Pavla) – to vše totiž nebývale zhodnotilo význam této části Brna

a zahájilo prudký stavební rozvoj v této oblasti.

 

Hotel „U císaře rakouského „ podnikatele a statkáře Lorence Padowetze byl postaven v roce 1839

snad podle projektu architekta Josefa Seiferta jako první budova na nově vzniklé ulici Bašty. Kromě

Paláce Padowetz zde byly téměř současně s ním postaveny další čtyři luxusní domy významných

stavebníků - vlastní dům stavitele Josefa Jakoba – Bašty č. 4, dům Hedviky Rohrerové, č. 6 a dům

továrníka Karla Offermanna, č. 8, všechny z let 1839-1840.

 

Nejvýznamnější z těchto novostaveb je nárožní hotel, jehož sedmnáctiosému hlavnímu

průčelí dominuje nárožní balkon a především hlavní vstupní portál. Objekt představuje kombinaci

pozdně klasicistního stylu s romantizujícími prvky, jejichž bohatý štukový dekor ostře kontrastuje se

strohým „kasárenským „ stylem sousedních činžáků. To vše ještě více zdůrazňuje figurální sochařská

výzdoba nad hlavním vstupem – vjezdem, zdobeným iónskými sloupy. Budova byla původně

postavena třípatrová. Patrně před polovinou 60.let 19.stolení byl hotel nadstaven o čtvrté patro,

přičemž byla využita původní výzdoba. Součástí holetu byla také zahradní restaurace, v níž stával

pavilon.

 

Hotel úspěšně fungoval včetně restaurace a kavárny až do roku 1939. Paní Albína Padowcová, jež

byla nadpoloviční majitelkou domu, byla židovka a podle informaci z Moravského zemského archivu

po příchodu Němců spáchala sebevraždu. Její podíl se dostal dodržení Spořitelny města Brna, jež

hotel provozovala do konce války. Němci se naštěstí za války hotelu vyhnuli. V hotelu mezi známými

hosty bydlela v roce 1944 například čínská artistka San Sio Nin.

 

Po osvobození Brna zabralo hotel a kavárnu repatriační středisko Ministerstva sociální péče. Nájem

restaurace a majetek hotelu převzala národní správa pro ONV Brno. V dubnu 1946 provoz převzala

zpět Spořítelna města Brna, hotel byl zrušen a začal fungovat jako administrativní budova.

 

V roce 1954 byl převeden na Ocelostavby n.p. Brno, 1961 využíván Královopolskou strojírnou –

závodem chemického zařízení, rok 1968 znamenal převedení budovy na CHEMONT Brno, n.p.. V roce

1973 přistaveno na budově hotelu další patro nástavbou s nižšími stropy. Po celou tuto dobu zde

fungovaly v horních patrech kanceláře, komerční plochy v přízemí – restaurace, bistro, obchodní

plochy – využívaly RaJ Brno.

 

V rámci kuponové privatizace se dostala tato památkově chráněná budova do soukromých rukou.

Od konce roku 1996 se stal majitelem Palác Padowetz, a.s., jenž zde stále pronajímal kanceláře a

komerční plochy. Se záměrem obnovit po letech opět činnost hotelu (hotelový řetězec Raddison)

koupila budovu společnost Red Group, jež však z finančních důvodů svoji představu neuskutečnila a

nový majitel od roku 2010 navrací budově nazpět její bývalou honosnost a krásu.